Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Enköping

Divagri AB
Org.nr: 556658-9270
Bolaget ska idka jordbruk, entreprenadarbete och maskinservice inom jordbruksbranschen samt annan därmed förenlig verksamhet.
Högstena Maskinservice AB
Org.nr: 556414-6875
Bolaget skall bedriva försäljning, service och reparationer av bilar och väg-, entreprenad- och jordbruksmaskiner och försäljning av mobiltelefoner och övrig telekommunikationsutrustning, montering av taxameterutrustning ...