Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Enhörna

CORADIS AB
Org.nr: 556330-0572
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- och kursverksamhet inom självkännedom och friskvård, terapeutverk- samhet, konsultation och maskinservice till metallindustrin, förvaltning av värdepapper och där ...
Ytter Enhörna Lantbruk HB
Org.nr: 969637-6632
Lantbruk, skogsbruk, maskinservice och hydralservice. Handel med ved och spannmål samt därmed förenlig verksamhet.