Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Ed

Norenbys Maskinservice AB
Org.nr: 556823-2325
Bolaget ska bedriva rådgivning, service och reparationsarbete på i första hand jordbruks, grönyte, och entreprenadmaskiner. Försälja reservdelar och tillbehör till densamma samt försälja grönytemaskiner, terrängfordon oc ...
Töftedal El o Maskinservice AB
Org.nr: 556510-6498
Bolaget skall bedriva elinstallationer samt service och reparationer av lantbruksmaskiner, snöröjning och därmed förenlig verksamhet.