Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinservice i Bollnäs

Linck Maskinservice AB
Org.nr: 559011-0549
Underhåll och service, reservdelsförsäljning, teknisk support, konsult inom skogsmaskinbranchen, städmaskinbranchen och elektronikbranchen samt försäljning av maskiner och utrustningar inom ovan nämnda områden. Instruktö ...
LMJ:s Verktyg & Maskinservice HB
Org.nr: 916584-7832
Handel och service av entrepenadmaskiner
Maskinservice I. Bergqvist AB
Org.nr: 556718-8072
Bolaget skall utföra tillverkning samt service och underhåll av maskiner för skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Rogers Maskinservice AB
Org.nr: 556924-4360
Företaget ska: - bedriva service och reparationer av anläggnings-, jordbruks-, skogs-, och grönytemaskiner - bedriva service och reparationer av bilar, motorcyklar, mopeder, snöskotrar, motorsågar och röjsågar - köpa in ...