Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinkonstruktion i Nyhammar

Bergslagens Konstruktionsbyrå AB
Org.nr: 556353-2950
Bolaget skall bedriva konsulterande teknisk och administrativ verksamhet, utföra maskinkonstruktion, produktdesign, kalkyler och bokföring. Dessutom skall bolaget bedriva tillverkning, service och montage av maskinutrust ...