Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinkonstruktion i Landeryd

Maskinkonstruktion Norrköping AB
Org.nr: 556340-9308
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom maskin- och processtyrning i verkstads- och plastindustrin, samt idka därmed förenliga verksamheter.