Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinkonstruktion i Karlstad

Alpex Energiförädling AB
Org.nr: 556216-5570
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, service och handel med dels energisystem i sin helhet och dels däri ingående komponenter, konsultverksamhet inom energiteknik, allmän maskinkonstruktion och teknisk databeh ...
Citec AB
Org.nr: 556605-7476
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom konsultbranschen och erbjuda marknaden kvalificerade tjänster avseende maskinkonstruktion, beräkning, anläggningsprojektering, montagekontroll, konsultering a ...
EXE AB
Org.nr: 556903-4548
Konsultverksamhet inom industriell projektledning och maskinkonstruktion. Med maskinkonstruktion avses framtagning av ritningar och övrigt underlag för tillverkning av konstruktioner i metall för ombyggnad, reparation, k ...
Förvaltnings AB Skrovmålaren
Org.nr: 556195-8041
Bolaget ska bedriva konsultationer i ekonomi- och skogsfrågor, bedriva maskin- och byggnadsmontage samt maskinkonstruktion, äga och förvalta värdepapper, tävling, uppfödning och avelsverksamhet med hästar samt därmed för ...
KAMCON Maskinkonstruktion AB
Org.nr: 556522-0786
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom maskinkonstruktion, mekanisk verkstad, handel med värdepapper samt försäljning av bowlingartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mill Mountain Engineering AB
Org.nr: 556728-6355
Bolagets verksamhet skall vara konsultverksamhet avseende maskinkonstruktion inom tillverkande industri samt projektledning inom teknisk industri och därmed jämförlig verksamhet.