Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Maskinkonstruktion i Bor

MPE Maskinkonstruktion AB
Org.nr: 556745-8327
Bolaget ska vara verksamt inom maskinkonstruktion och företagsledningstjänst, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.