Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Vallda

Clint Marketing HB
Org.nr: 969758-6155
Konsultverksamhet inom marknadsföring och marknadsundersökningar.
Confimax AB
Org.nr: 556740-6847
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara marknads- och opinionsundersökningar samt datakonsultverksamhet.
R A Research AB
Org.nr: 556866-6530
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultverksamhet avseende marknadsundersökningar och därmed förenlig verksamhet.
Tilly ConTesto KB
Org.nr: 969763-4088
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom textproduktion och skriftlig kommunikation