Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Onsala

Apéll Affärsutveckling Handelsbolag
Org.nr: 969643-6329
Marknadsundersökningar, försäljning av dataprodukter, konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning.
CRO group AB
Org.nr: 556980-3074
Föremål för företagets verksamhet är att bedriva utvärderingar, analyser, konsultationer, föreläsningar, publicering av litteratur, forskning och utbildningar inom områdena riskhantering, effektivitetsbedömningar, finans ...
KG Persson Consulting AB
Org.nr: 556663-6774
Bolaget skall bedriva marknadsanalys, marknadsstrategi och marknadskommunikation och produktutveckling samt äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Pieter Mannheimer Konsult AB
Org.nr: 556688-2725
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, rekrytering, marknadsundersökningar, utbildning och affärsutveckling. Dessutom ska bolaget bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed fören ...