Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Höör

JANLO AB
Org.nr: 556939-2391
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva förvaltning (förvärv och försäljning) av aktier, skog och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet, förvärva andra företag samt investera i andelar av andra företag, utfö ...
Robban & Agency AB
Org.nr: 556726-4097
Bolaget ska äga och förvalta aktier samt fast och lös egendom samt verka som agent och grossist för veterinär, häst, hund, katt, sport och friluftsartiklar.
TSI Marketing AB
Org.nr: 556408-3458
Bolaget skall bedriva marknadsföringstjänster, konsultationer inom produktområdet pappersartiklar och kemisk tekniska produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.