Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markiser i Borgholm

TM Öland AB
Org.nr: 556926-6355
Bolaget ska bedriva försäljning och service av markiser, solskydd och kaminer samt utföra värmeinstallationer, trädgårds- och fastighetsskötsel, byggnadsarbeten. Bolaget ska även bedriva jakt samt köp, uthyning och förva ...