Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Lidköping

A-Schakt Carlsson och Broberg AB
Org.nr: 556314-7726
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva schakt- och anläggningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Energiborrning i Lidköping AB
Org.nr: 556617-0923
Bolaget skall bedriva energiborrning, montering och service av pumpanläggningar samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fröslunda Lantbruk AB
Org.nr: 556513-3542
Bolaget skall bedriva lantbruk med spannmål- och potatisproduktion samt annan därmed förenlig verksamhet.
Granaths Entreprenad AB
Org.nr: 559007-1717
Bolaget skall bedriva markentreprenader, uthyrning av entreprenadmaskin med förare, uthyrning av anläggare, förare till lastbil och entreprenadmaskin samt därmed förenlig verksamhet.
Inpetto AB
Org.nr: 556973-1457
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, maskinentreprenad, renovering, reparation, vinterförvaring, import och försäljning av båtar, gods- transporter, äga och förvalta värdepapper och därm ...
K Jakobssons Fastigheter AB
Org.nr: 556762-6113
Bolaget skall bedriva uthyrning av fastigheter, fastighetsskötsel, vindkraft, äga och förvalta värdepapper, djurskötsel, entreprenadarbeten med grävmaskin, transporter av rivningsmaterial, jord och grus med lastbik, rivn ...
KG Wallins Entreprenad AB
Org.nr: 556418-3241
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet för mark- och vägarbeten, inköp och försäljning av grus och jord samt därmed förenlig verksamhet.
Lidköpings Grävmaskiner AB
Org.nr: 556254-6118
Bolaget skall driva schakt och gräventreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
Läckö Kött & Entreprenad AB
Org.nr: 556448-7832
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lantbruk samt bygg- och anläggningsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
MLS Entreprenad AB
Org.nr: 556414-8137
Bolaget skall driva entreprenadverksamhet inom mark, bygg, montage, svets, åkeri och snöröjnings verksamhet samt därmed förenlig verksamhet
PKE Bygg AB
Org.nr: 556967-7734
Aktiebolaget ska utföra alla typer av arbeten inom byggentreprenad och städ.
PM Bad, Golv & Mark AB
Org.nr: 556706-9272
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra våtrums- renoveringar, kakelsättning och markarbeten samt sten och gravsäkringar och därmed förenlig verksamhet.
Snixåsens Entreprenad AB
Org.nr: 556275-4928
Bolaget skall utföra entreprenadarbeten med anläggningsmaskiner samt bedriva jordbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sundbergs Maskin o Anläggning AB
Org.nr: 556491-2581
Bolaget skall bedriva mark och anläggningsarbeten, uppförande av andra byggnadsverk och därtill tillhörande verksamhet.
Sundbergs Service team HB
Org.nr: 916571-5674
Montering av kabel-TV och därmed förenlig verksamhet
SÖNE ALLTJÄNST AB
Org.nr: 556825-2356
Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom bygg och förvaltning, uthyrning av maskiner, främst bygg- och anläggningsmaskiner, förvalta fast och lös egendom, bedriva rådgivning inom bygg- sektorn, förvalta värdepapper sa ...
Tommy Alvar Entreprenad AB
Org.nr: 556780-9669
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad med bygg- och grävningsarbete, grävmaskin, markbearbetning, lots och transport samt därmed förenlig verksamhet.
ULINDER LANDSKAP TRÄDGÅRD AB
Org.nr: 556825-0905
Huvuddelen av verksamheten ligger i konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik. Verksamhet bedrivs också inom gestaltning, projektering, anläggning och skötsel av utemiljöer. Företaget skall också syssla med kapi ...
XR Maskincentralen AB
Org.nr: 556086-5700
Bolaget skall utföra entreprenadarbete med gräv- och schaktmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.