Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Markarbeten i Gislaved

Brännberts Maskin AB
Org.nr: 556327-9636
Bolaget skall idka grävning och schaktning, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Gislaveds VVS & Energiteknik AB
Org.nr: 556571-0471
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra och installera allt förekommande inom VVS och värmepumpar samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även innefatta handel med entreprenad maskiner.
JP:s Schakt & Gräv AB
Org.nr: 556814-4389
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra schaktnings- och grävningsabeten jämte därmed förenlig verksamhet.
Korint Uthyrning AB
Org.nr: 556624-8539
Bolaget skall bedriva uthyrning av lägenheter, lokaler och arbetsmaskiner såsom liftar samt slipmaskiner. Konsultuppdrag inom programutveckling och administration. Tjänster inom fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll och ...
Långhults Marktjänst AB
Org.nr: 556310-1863
Bolaget skall bedriva markarbeten och asfaltering samt därmed förenlig verksamhet.
Mikael Brännbert Schaktmaskiner AB
Org.nr: 556882-9609
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra gräv- och markarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.