Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marina i Ödsmål

Blue Competence AB
Org.nr: 559034-5046
Rådgivning, projektinitiering, projektledning, ledarskap och utbildning inom miljö och hållbarhet, maritima, marina, limniska områden, logistik och transport på hav och land, helhetslösningar för hållbart fritidsbåtsnytt ...
Recurso AB
Org.nr: 556712-4622
Rådgivning, projektinitiering och utbildning rörande hållbar utveckling inom marina och maritima områden, logistik och transport på hav och land, samt därtill relaterad verksamhet.
ÖDSMÅLS MARINA HB
Org.nr: 916847-4055
FÖRVARING AV BÅTAR, UTHYRNING AV BÅTPLATSER, UNDERHÅLL- OCH REPARATION AV BÅTAR, KONSERVERING AV BÅTMOTORER, FÖRSÄLJNING AV BÅTTILLBEHÖR SAMT KIOSKVERKSAMHET