Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marina i Norrköping

Djuröns Marina, EF
Org.nr: 769625-1920
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta och administrera hamnanläggningen, belägen inom fastigheten Djurön 1:164 tillhörande Djurön Ga 1.
Herstabergs Marina Varv AB
Org.nr: 556549-1601
Bolaget skall bedriva varvsrörelse, uthyrning av båtplatser samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
I.N.S.B. Nordic AB
Org.nr: 556815-8603
Bolaget ska bedriva exklusiv representation och tjänsteleverans i området Skandinavien och Östersjön på uppdrag av det grekiska fartygsklassificeringssällskapet "International Naval Surveys Bureau I.N.S.B", ett företag s ...
Måleriekonomi i Östergötland HB
Org.nr: 916697-0849
Fotografering av marina miljöer tex skärgårds- fritids- och båtliv samt konsultverksamhet inom måleribranschen.
Schelin El o Marinteknik HB
Org.nr: 969606-4303
Elektriska och marina installationer och service.
Sea Comfort Sweden AB
Org.nr: 556985-8169
Bolaget skall bedriva import, försäljning och montage av båt- och marina tillbehör, båtcharter och transport till sjöss av person- och godstrafik och därmed förenlig verksamhet.
Sjöben AB
Org.nr: 556386-7992
Bolaget skall bedriva sjukvård, medicinsk rehabilitering, företagshälsovård och forskning inom det midicinska området. Dessutom rådgivning och forskning med anknytning till frisk- och sjukvård inom det marina området sam ...