Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marina i Lund

CenterSoft AB
Org.nr: 556273-3112
Bolaget ska bedriva: 1. Utveckling av program och system. 2. Handel med program och datatillbehör. 3. Konsulttjänster inom IT. 4. Konsultverksamhet inom varvindustrin samt handel med marina tillbehör och därmed förenlig ...
SveLax AB
Org.nr: 556903-7285
Odling av lax och andra marina arter
TANKERMAN SWEDEN AB
Org.nr: 556878-8458
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, utveckling samt konsultverksamhet med inriktning mot marina sektorn. Dessutom fastighetsförvaltning och underhåll.