Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marina i Kristinehamn

Elkontroll i Kristinehamn AB
Org.nr: 556864-8967
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra elinstallationer och kontroll av elanläggningar samt ljusplanering, båtcharter, marina transporter och därmed förenlig verksamhet.
Elvina Marin AB
Org.nr: 556918-2172
Båttillbehörsförsäljning i butik och via internet. Uthyrning av fritidsbåtar. Import och agentur av marina produkter. Konsult uppdrag inom marin industrin.
HF Marin Sweden AB
Org.nr: 556949-3215
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av marina produkter till butiker, varv och industrin och därmed förenlig verksamhet.
Jsachs Service AB
Org.nr: 556955-1277
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marina sektorn samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Kristinehamn Marina Werkstad AB
Org.nr: 556735-7560
Aktiebolaget ska bedriva mekanisk verkstadrörelse inom företrädesvis den marina sektorn med tillhörande konsult- verksamhet jämte därtill hörande verksamhet.
Motorreparationer i Kristinehamn AB
Org.nr: 556796-9893
Bolaget skall bedriva reparationer av båtmotorer, reservdels- försäljning samt försäljning av båtmotorer och marina produkter. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig ...
Mät & Styr Teknik i Värmland AB
Org.nr: 556831-0436
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utveckling av och handel med mät-, styr- och elprodukter inom styr- och reglerbranschen. Bolaget skall även bedriva förvaltning av marina anläggningar samt marina transporter och ...
Rolls-Royce AB
Org.nr: 556035-5009
Bolaget skall, direkt eller genom delägarskap i andra bolag, bedriva utveckling, konstruktion, tillverkning och marknadsföring av propulsionsutrustning och manöversystem för marina ändamål, bedriva legotillverkning av bl ...
Varnum Försäljning AB
Org.nr: 556760-3633
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med båtar och marina produkter, entreprenadmaskiner främst inom bygg och anläggning, försäljning av reservdelar samt reparationer inom ovanstående områden, handel m ...
Varnum Marin AB
Org.nr: 556293-5758
Bolaget ska bedriva handel med båtar och marina produkter, entreprenad maskiner , försäljning av reservdelar samt reparationer inom ovanstående områden, handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamh ...