Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Målare i Spånga

Aktiv Måleri AB
Org.nr: 556299-0605
Bolaget skall bedriva måleri, snickeri och ombyggnad samt bedriva hästverksamhet.
Astrapi företagsservice AB
Org.nr: 556996-9289
Aktiebolaget ska bedriva bygg, städ- och måleriverksamhet samt konsultverksamhet inom nämnda branscher samt därmed förenlig verksamhet.
Boo Olsson Måleri AB
Org.nr: 556136-3010
Bolaget skall driva måleriverksamhet inom byggnadssektorn och därmed förenlig verksamhet.
D.D Måleriservice AB
Org.nr: 556955-9791
Föremålet för bolagets verksamhet är måleriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Eli Allservice AB
Org.nr: 556978-0090
Aktiebolaget ska bedriva städservice, fönsterpust, måleri, snickeri samt reparation inom byggnad.
JFM Måleri AB
Org.nr: 556973-0129
Bolaget bedriver verksamhet inom måleri och byggnation samt därmed förenlig verksamhet.
Lundbergs måleri & entreprenad AB
Org.nr: 556790-7166
Bolaget ska bedriva måleriverksamhet samt markunderhållning såsom snöröjning och halkbekämpning och därmed förenlig verksamhet.
M & JC Måleri-snickarbygg HB
Org.nr: 969760-6201
Måleri, snickeri, bygg och fastighetsservice samt lokalvård.
Mix Måleri AB
Org.nr: 556927-3302
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva måleriverksamhet, handel med värdepapper och därmed liknande verksamhet.
Målar-Matte AB
Org.nr: 556150-3193
Bolaget skall bedriva måleri, bygg och städverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Måleristructur P&R AB
Org.nr: 556828-8848
Aktiebolaget ska bedriva måleriverksamhet inom fastighetsbranschen.
Recreo Bygg AB
Org.nr: 556736-1166
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ryströms Måleri AB
Org.nr: 556831-8033
Bolaget ska bedriva måleri- och snickeriverksamhet.
Solhems Måleri AB
Org.nr: 556384-9594
Bolaget skall driva'bedriva målerirörelse, städsanering samt därmed förenlig verksamhet.
VEO Tak & Fastighet AB
Org.nr: 556642-9725
Bolaget ska bedriva takläggning, takplåtsmålning, taksäkerhet, taktvätt, snöskottning, städ, fastighetsunderhåll, kapital- förvaltning samt därmed förenlig verksamhet.