Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Målare i Skövde

Allservice i Skövde AB
Org.nr: 556650-1903
Bolaget skall bedriva teknisk fastighetsservice, byggnads- och montagearbeten, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Karls Måleri i Skövde AB
Org.nr: 556961-9108
Aktiebolaget ska bedriva måleriverksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Mikael Krantz Takvård AB
Org.nr: 559028-5614
Föremålet för bolagets verksamhet är är vård av och tvättning av tak och fasader, bygg- och monteringsarbeten avseende tak och fasader, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Målerifirma Erling Hellström AB
Org.nr: 556142-3129
Bolaget skall bedriva målerirörelse samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Målerifirma Svanström & Svärd AB
Org.nr: 556887-9174
Bolaget ska bedriva måleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Nya Färg & Form Måleri i Skövde AB
Org.nr: 556496-4749
Bolaget ska bedriva måleri och därmed förenlig verksamhet.
Simonssons Måleri AB
Org.nr: 556481-7442
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra måleriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Tjolles Måleri AB
Org.nr: 556615-0362
Bolaget skall bedriva verksamhet med målning- och tapetsering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.