Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Magasinering i Helsingborg

Swedlogistik på Långeberga AB
Org.nr: 556737-1371
Bolaget skall bedriva magasinering och lagring av kylda och frysna varor såsom livsmedel samt tillhandahålla konsulttjänster inom detta område och därmed förenlig verksamhet.