Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Magasinering i Borgholm

Gottfridssons Flytt & Städ AB
Org.nr: 556952-7814
Bolaget skall bedriva flytt- och städtjänster, magasinering, dödsbohandel, butikshandel med secondhandvaror och därmed förenlig verksamhet.