Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Magasinering i Älvsjö

Lagerhotellet i Stockholm AB
Org.nr: 556252-3612
Bolaget skall bedriva magasinering och lagerhantering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lagerhotellet i Stockholm Konsult & Fastighets AB
Org.nr: 556313-5044
Bolaget skall bedriva magasinering, lagerhantering, byggnadsrörelse samt konsultverksamhet inom byggnadsbranchen, äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SFT Stockholm Flytt och Transport AB
Org.nr: 556821-9058
Bolaget ska bedriva verksamhet med bohagsflytt, företagsflytt samt övrig godstrafik på väg, magasinering, packning, montering samt lokalvård.