Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftvärmepumpar i Sundsvall

Hemnord AB
Org.nr: 556725-0708
Bolaget skall bedriva försäljning, installation och service av luftvärmepumpar och fönster, utföra byggtjänster, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
VARMTHEM i Norden AB
Org.nr: 556681-3647
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, installation och service av luftvärmepumpar och fönster, utföra byggtjänster samt därmed förenlig verksamhet.