Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftvärmepumpar i Kåge

Erika Bränn AB
Org.nr: 556846-7517
Bolaget ska bedriva städservice samt garantiservice för luftvärmepumpar och därmed förenlig verksamhet.
Luft & Miljö i Skellefteå AB
Org.nr: 556685-9392
Bolaget skall bedriva installation av luftvärmepumpar samt därmed förenlig verksamhet.