Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Visby

Inomhusmiljö Svenska AB
Org.nr: 556545-5341
Bolaget skall bedriva handel med liksom service, leasing och uthyrning av luftfilter-, kyl- och ventilationsutrustningar. Bolaget skall vidare bedriva forskning, kartläggning och konsultverksamhet för förbättring av inom ...