Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Västerås

Elektroprim AB
Org.nr: 556634-8065
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av luftfilter- aggregat samt därmed förenlig verksamhet.