Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Trollhättan

Ultramare AB
Org.nr: 556057-9137
Bolaget skall idka handel med och tillverkning av luftfilter, luftfiltermedia och luftreningsanläggningar samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.