Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Stockholm

Camfil AB
Org.nr: 556230-1266
Bolaget skall själv, genom dotterbolag eller i samarbete med andra samarbetspartner bedriva forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av luftfilter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även ak ...
Camfil Asia Holding AB
Org.nr: 556538-8344
Bolaget skall genom dotterbolag eller i samband med andra samarbetspartner bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av luftfilter inom fjärran östern och därmed förenlig verksamhet.
Camfil Component AB
Org.nr: 556496-3964
Bolaget skall försälja, utveckla och tillverka kundanpassade luftfilter, (OEM produkter) och därmed förenlig verksamhet.
Camfil Innovation AB
Org.nr: 556476-6433
Bolaget skall bedriva försäljning av luftfilter och därmed förenlig verksamhet.