Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Sandared

Gullstensön Förvaltning AB
Org.nr: 556638-5778
Aktiebolaget ska göra radonmätningar, styrelseuppdrag, konsultuppdrag inom gasfiltrering samt försäljning av luftfilter, ska även bedriva förvaltning och handel med aktier samt därmed förenlig verksamhet.