Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Norsborg

Folkfilter AB
Org.nr: 556519-0633
Bolaget ska brdriva tillverkning av luftfilter och tillhandahålla astma-allergisäkra inomhusmiljöer med integrerade lufthygiensystem ävensom idka därmed förenlig verksamhet.