Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Kumla

Nerikes Inneklimat AB
Org.nr: 556605-0653
Bolaget ska utföra besiktningar, injusteringar och service av luftbehandlingssystem samt energibesiktningar, tillhandahålla aggregat samt luftfilter för industri- och komfortventilation, äga och förvalta fast och lös ege ...