Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Kinna

Filtex AB
Org.nr: 556151-3051
Bolaget skall driva tillverkning och försäljning samt agenturverksamhet med industritextilier och luftfilter samt utrustning och material för luftbehandling och filtrering samt därmed förenlig verksamhet.
Filtex Holding AB
Org.nr: 556770-1536
Bolagets verksamhet skall vara att driva tillverkning och försäljning samt agenturförsäljning av industritextilier och luftfilter. Äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.