Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Kalmar

LR Luftfilter AB
Org.nr: 556873-5400
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värde- papper, aktier och fastigheter, utföra fastighetsbesiktningar samt OVK-besiktningar och besiktningar av lekutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
TOPAX Kvarnholmen AB
Org.nr: 556619-0301
Bolaget ska bedriva besiktning och försäljning av luftfilter, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.