Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Göteborg

Carma AIR AB
Org.nr: 556503-7958
Bolaget skall bedriva handel med ventilationsutrustning och luftfilter samt därmed förenlig verksamhet.