Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftfilter i Dalsjöfors

CE Fastigheter AB
Org.nr: 556243-5676
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta aktier, bedriva försäljning av material för tillverkning av luftfilter och därmed förenlig verksamhet.