Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftbehandling i Sundsvall

POLAIR LUFTTEKNIK AB
Org.nr: 556442-9263
Bolaget skall sälja och installera produkter, system och service för avfuktning, luftbehandling och energibesparning samt bedriva konsultverksamhet inom området och därmed förenlig verksamhet.