Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftbehandling i Stockholm

AB Vento
Org.nr: 556067-0217
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning inom områdena luftbehandling och miljövård samt därmed förenlig verksamhet.
Industriaktiebolaget Ventilator
Org.nr: 556048-2688
Bolaget skall idka tillverkning och försäljning inom området luftbehandling, miljövård och därmed förenlig verksamhet.
Reglar i Stockholm AB
Org.nr: 556520-1257
Bolaget skall bedriva luftbehandling och byggservice samt konsultverksamhet i anslutning därtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.