Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftbehandling i Söderhamn

Jonsson Luftbehandling AB
Org.nr: 556491-6335
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper, uthyrning av maskiner och inventarier samt installationsarbeten inom VVS-sektorn samt därmed förenlig verksamhet.
Ola Hermansson AB
Org.nr: 556810-7188
Bolaget ska bedriva tillverkning, montage, service och entreprenader inom plåt- och luftbehandling, personaluthyrning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Plåtteknik i Söderhamn AB
Org.nr: 556637-0671
Bolaget skall bedriva tillverkning, montage, service och entreprenader inom plåt och luftbehandling, personaluthyrning, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.