Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftbehandling i Norrtälje

Friska Fläktar Luftbehandling AB
Org.nr: 556441-6112
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för ventilation, installation av ventilationsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.