Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftbehandling i Mariestad

Canvac AB
Org.nr: 556467-0932
Bolaget ska genom agenturer och import tillgodose marknaden med ett välutvecklat produktsortiment inom miljö, företrädesvis inom städmaskiner och luftbehandling samt därmed förenlig verksamhet.