Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftbehandling i Jönåker

Mälardalens Tunnel & Luftbehandling AB
Org.nr: 556114-2273
Bolaget skall bedriva bygg-, ventilation inom ny-, ombyggnad och reparation samt underhåll och bergsarbete inom anläggning samt därmed förenlig verksamhet.