Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luftbehandling i Järfälla

MI Consulting AB
Org.nr: 556810-8657
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, företrädesvis inom luftbehandling, samt därmed förenlig verksamhet.