Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lokalvård i Tyresö

All Service Teknik i Stockholm HB
Org.nr: 969678-3944
Bolaget skall utföra byggställningsarbeten samt i övrigt förekommande arbeten inom byggnadsbranschen, såsom målning, snickerier, plåtläggning och uthyrning av byggnadsmaterial, maskiner, personal och skogsröjning samt dä ...
Cleany Office AB
Org.nr: 556231-6645
Föremålet för bolagets verksamhet är lokalvård och handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
DEMAX AB
Org.nr: 556393-6110
Bolaget skall bedriva verksamhet med lokalvård och renhållning, anläggningsarbeten inklusive trädfällning, flyttjänster och besiktningar, underhåll och service av fartyg och båtar, uthyrning och förvaltning av fastighete ...
DESAB-RENT AB
Org.nr: 559039-8946
Aktiebolaget ska bedriva lokalvård.
Human Care Sarah's AB
Org.nr: 556595-9060
Bolaget skall bedriva entreprenad inom 'vården lokalvård och personaluthyrning, marknadsföring av svensk hälso- och sjukvård i utlandet samt idka därmed förenlig verksamhet.
JLC Badrumsrenovering AB
Org.nr: 556964-8768
Bolagets verksamhet skall vara att utföra badrumsrenovering och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva lokalvård, fastighetsskötsel, transporter, friskvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även b ...
JP Ivarsson AB
Org.nr: 556064-1093
Bolaget skall bedriva artistisk och musikalisk verksamhet, tillhandahållande av artistframträdanden, musikutbildning samt stödundervisning på grundskole- och gymnasienivå. Bolaget ska även bedriva byggnadsarbeten, ventil ...
Lindalens Städ & Hemtjänst AB
Org.nr: 556681-8414
Aktiebolagets verksamhet ska vara lokalvård samt hemtjänst.
Methods of IT and Staff MTDS KB
Org.nr: 916623-9583
Förmedling av krediter, juridisk rådgivning och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Erbjudande av finansieringslösningar. Tillhandahållande av IT-tjänster inklusive hård- och mjukvarulösningar. Tillhandah ...
PRIMA STÄD BYGG AB
Org.nr: 556719-5044
Aktiebolaget ska bedriva lokalvård för privata och företags- klienter, bygg och renoveringsverksamhet för privata kunder och som underentreprenörer, butiksförsäljning av textilier, byggvaror och möbler.
Solcenter CM AB
Org.nr: 556666-0444
Bolaget skall bedriva solarieverksamhet, friskvård, inköp och försäljning av frisk- och hudvårdsprodukter, lokalvård, trädgårdsskötsel, snöröjning och transporter, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig v ...
Solna Asfalt AB
Org.nr: 556458-7599
Bolaget skall bedriva bygg-, tak- och asfaltsarbeten, lokalvård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Topp Mästare AB
Org.nr: 556995-4356
Aktiebolaget ska bedriva byggbranschen, lokalvård, trädgårds- service.
Tyresö 24 Facility Management AB
Org.nr: 559035-8577
Lokalvård, Städtjänster, Snöskottning
Valonen Unlimited AB
Org.nr: 556474-5031
Bolaget skall bedriva lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.
Wackenström Bygg AB
Org.nr: 559000-9535
Aktiebolaget ska byggbranschen, lokalvård, trädgårdsservice.