Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lokalvård i Sandviken

Bostad & Markgruppen i Sverige AB
Org.nr: 559012-7972
Bolaget skall bedriva inköp & förädling av tomtmark för exploatering, byggnation och försäljning av nyproducerade bostäder. Bygg & projektledning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även utföra lösullsisolerin ...
J Tillanen Städservice AB
Org.nr: 556644-0466
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara lokalvård, sanering, byggstädning och golvvård samt därmed förenlig verksamhet.
JPE Bygg & Tek AB
Org.nr: 556734-4501
Föremålet för bolagets verksamhet är bedriva fastighetsservice, lokalvård, hushållsnära tjänster, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter, byggnationer, svetsning, bemanning, uthyrning av byggmaskiner, försä ...
Olsbo Invest AB
Org.nr: 556806-8562
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet IT och affärsutveckling. Äga och förvalta fastigheter och kapital. Utföra fastighetsservice och lokalvård.
Svenska HumaFlex AB
Org.nr: 556674-5039
Bolagets ska bedriva lokalvård och därmed förenlig verksamhet. Omsorg och sociala insatser och därmed förenlig verksamhet. Byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Vägtransporter och därmed förenlig verksamhet. Per ...
Viikki Entreprenad AB
Org.nr: 556790-4627
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggsektorn såsom reparation och underhåll av fastigheter, asbestsanering, sanering och lokalvård, utföra markarbeten såsom grävning, schaktning och snöröjning, utföra rivni ...