Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lokalvård i Motala

A&P:s Allservice HB
Org.nr: 969765-1090
Fastighetsservice, trädgårdsservice, städservice, lokalvård skogsservice-röjning och bemanning inom de samma.
Electro Hallin i Motala AB
Org.nr: 556837-6429
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva installation och underhåll av svagströms- och starkströmsanläggningar, uthyrning av personal inom fastighetsbranschen såsom bygg- och underhåll av fastigheter inklusive målnings ...
Golvvårdarna i Motala HB
Org.nr: 969679-5781
Försäljning'utförande av tjänster och konsultation inom lokalvård och därmed förenlig verksamhet.
Henrik Johansson Städ och Puts AB
Org.nr: 556643-2646
Bolaget skall bedriva lokalvård, städning av byggnader, kontor, fabriker och transportmedel, kioskverksamhet, förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Motala Städ AB
Org.nr: 556909-1993
Aktiebolaget ska bedriva lokalvård, städning av lägenheter, kontors- och industrilokaler och därmed förenlig verksamhet.
W & G Service Group Sverige AB
Org.nr: 556905-3134
Aktiebolaget ska bedriva svets och smide, stål- och ställningsmontage, underhåll och reparationer inom inom industriområderna gruv, stål, papper och energi, mekaniskt underhåll av entreprenad maskiner samt lokalvård, stä ...