Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Lokalvård i Kungsbacka

Glada Fönster Städ AB
Org.nr: 556939-9370
Lokalvård, Fönsterputs, utvändig och invändig.
HMs Städ & Trädgård AB
Org.nr: 556978-8465
Lokalvård, trädgårdsarbete, målning samt fönsterputs
Kungsbacka Tvätteri AB
Org.nr: 556888-2194
Aktiebolaget ska bedriva tvätteri, lokalvård, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Kungsrikets Fastighetsservice AB
Org.nr: 556805-7060
Bolaget ska bedriva fastighetsservice såsom skötsel och underhåll av grönytor, måleri, reparationer och underhåll av fastigheter, lokalvård, parkeringsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, fastighetsförvaltn ...
Lempas Transport & Konsult AB
Org.nr: 556441-0073
Bolaget skall bedriva transporttjänster och lokalvård samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Matilda & Jonny Assistans HB
Org.nr: 969765-9424
Lokalvård för företag och personer. Trädgårdsskötsel. Snöröjning. Försäljning av renhållningsprodukter. Budkörning och företagsservice såsom tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av bostads- och kommersiella fast ...
Matilda & Jonny Städ & Hemservice AB
Org.nr: 556996-3118
Bolagets verksamhet är lokalvård för företag och privatpersoner, trädgårdsskötsel, försäljning och uthyrning av renhållningsmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
MBN Trading AB
Org.nr: 556953-1907
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av livsmedel och kosmetika, fastighetsförvaltning, tjänster inom fastighetsbranschen som ombyggnad och lokalvård, konsultverksamhet avseende juridik och ...
Sommar & Company AB
Org.nr: 556522-0562
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, lokalvård samt därmed förenlig verksamhet.