Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logotyper i Uppsala

Jooh designbyrå HB
Org.nr: 969740-6578
Bolaget ska bedriva verksamhet inom grafisk design och form- givning. Det ska omfatta design av logotyper, omslagsdesign, förpackningsdesign, design av grafiska profiler, konsulttjän- ster inom ovan nämnda designområden ...
Millenion AB
Org.nr: 556887-8697
Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling, konsultation inom informationsteknologi och mjukvaruutveckling samt sociala medier, försäljning av datorer och tillhörande artiklar, skapa och sälja grafiska profiler och logotyper ...
MXM Com AB
Org.nr: 556895-6873
Bolaget ska bedriva reklambyråverksamhet samt produktion och formgivningar av tidningar, hemsidor, logotyper samt därmed förenlig verksamhet.
Omnicore AB
Org.nr: 556826-5457
Bolaget ska erbjuda företagslösningar för webben, med allt från enklare hemsidor till avancerade affärslösningar med konkurrenskraft på en internationell marknad, bolaget ska erbjuda konsultation rörande redan befintlig ...