Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logotyper i Nora

Alvner Dental AB
Org.nr: 556295-0096
Föremålet för bolagets verksamhet är tandläkarpraktik och tandteknik samt därmed förenlig verksamhet. Brodering av logotyper och därmed förenlig verksamhet.