Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Logotyper i Johanneshov

Art Director Anna Ågren AB
Org.nr: 556928-4945
Bolaget skall bedriva art director inom magasin, media och reklam. Grafisk formgivning av trycksaker, böcker, logotyper, profilprogram samt undervisning och all därtill hörande verksamhet.
Placebo, Pul & Props AB
Org.nr: 556521-6479
Bolaget skall bedriva produktion av reklam, film och design med avsikt på scenografi för TV och event, layout för böcker samt logotyper och därmed förenlig verksamhet.